Bestuur

Onze voorzitter Robbert Jan Nix is, als oudste van acht kinderen, in 1940 geboren in Atjeh. Zijn vader diende destijds als officier bij het toenmalige Korps Marechaussee van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Na ondergaan van de Japanse bezetting, het meemaken van de politionele acties en de souvereiniteitsoverdracht in 1950, verliet het gezin Indonesië. Na zijn middelbare schooltijd in Amersfoort, meldde Robbert Jan zich aan bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda om opgeleid te worden tot officier bij de Cavalerie. Na zijn dienstverlating in de rang van Luitenant-kolonel trad hij toe tot het bestuur van de Stichting Peutjut-Fonds, sinds oktober 2004 als voorzitter. Hij is getrouwd met zijn jeugdliefde, vader van drie kinderen en grootvader van 3 kleinkinderen.

Charles Kool is de vicevoorzitter. Begin 2005 trof hij als defensieattaché Peutjut na de tsunami zwaar beschadigd aan. Behoud en herstel van Peutjut heeft hij samen met de lokale vertegenwoordiger gelijk in gang gezet. Sindsdien is hij aan Peutjut “blijven hangen”. In 2015, 10 jaar na de tsunami, stond hij opnieuw voor Peutjut. Dankzij de stichting Peutjut-Fonds was de begraafplaats behouden en hersteld – iets om trots op te zijn.

 

Richard Rhemrev, sinds 2002 secretaris van de stichting. Naast zijn civiele functie als Directeur ICT bij verschillende universiteiten (nu Radboud Universiteit) heeft hij ook 37 jaar als reserve-officier bij de Koninklijke Landmacht gediend, met drie uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan (laatste 2 keer). Hij heeft een persoonlijke band met Peutjut vanwege zijn grootvader Majoor W.V. Rhemrev, Ridder MWO 4de klasse die als militair diende bij het Korps Marechaussee.

Anton Stolwijk beheert de website. Hij is schrijver en journalist; tussen 2009 en 2016 verbleef hij meerdere malen in Atjeh. Zo kwam hij met Peutjut in aanraking. Hij maakte een audiotour door koloniaal Banda Aceh, en in 2016 verscheen zijn boek Atjeh, het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis, dat werd genomineerd voor onder andere de ECI Literatuurprijs.

 

Penningmeester Jan Warmoeskerken is sinds 1981 werkzaam als militair. Van 1995 – 2000 en 2003 – 2007 mocht hij als toegevoegd militair attaché bij de Nederlandse Ambassade in Jakarta werken. Na de Tsunami in 2004 kreeg hij veel met de begraafplaats Peutjut te maken, samen met onze huidige vice-voorzitter Charles Kool. Na een bezoek aan de donateursdag trad Jan toe tot het bestuur, en sinds 2012 is hij penningmeester van deze bijzondere stichting.