In memoriam Guus Hes (1936-2020)

Op 11 april 2020 is helaas het erelid van ons bestuur, kolonel b.d. drs. Guus Hes overleden. Guus was ruim 30 jaar penningmeester/bestuurslid van onze Stichting Peutjut-Fonds, van 1983 tot 2015.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Truus, en naar zijn kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen is al zwaar, maar door de huidige corona-beperkingen bijna ondraagbaar.

Guus mocht 83 jaar worden. Hij werd op 15 juni 1936 geboren in Balikpapan op Borneo in het toenmalig Nederlands-Indië. Daar maakte hij de oorlogsjaren mee. In 1950 verhuisde Guus, met zijn moeder en broertje naar Nederland en volgde daar de Hogere Burger School (HBS).

Guus wilde aanvankelijk ingenieur worden, maar werd opgeroepen voor de militaire dienst en koos ervoor om naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te gaan. Daar startte zijn militaire loopbaan op 4 september 1956. Guus heeft bij defensie diverse functies bekleed, met name binnen het dienstvak van de aan- en afvoertroepen. Hij bereikte de rang van kolonel en ging op 1 november 1991 met functioneel leeftijdsontslag. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Guus heeft heel veel betekend voor onze stichting. In 1983 trad hij als penningmeester tot ons bestuur toe en zou die functie tot 2011 vervullen, waarna hij nog tot 2015 aanbleef als algemeen bestuurslid. Guus heeft als penningmeester inhoud gegeven aan het financiële beleid van de stichting. Hij heeft zich ingezet voor fondsenwerving, niet alleen bij onze donateurs, maar ook bij de autoriteiten in Indonesië en bij culturele stichtingen en instellingen. Nauwgezet heeft hij onze financiën beheerd.

Natuurgeweld heeft diverse malen enorme verwoestingen aangericht op de Erebegraafplaats Peutjut. Dankzij het gezonde financiële beleid van onze penningmeester kon onze stichting een aantal keren Peutjut restaureren en de Erebegraafplaats onderhouden. Na een bestuurslidmaatschap van ruim 30 jaar is Guus in 2015 teruggetreden. Vanwege zijn grote verdienste voor onze stichting werd Guus tot erelid van het bestuur benoemd. In die hoedanigheid heeft hij het bestuur nog geruime tijd geadviseerd.

Guus blijft in onze herinnering als een betrokken, consciëntieus en aimabel (ere)bestuurslid, maar bovenal als een dierbare vriend. Dat hij moge rusten in vrede.

Richard Rhemrev, voorzitter