Bestuur

Richard Rhemrev heeft op 27 oktober 2019 Robbert Jan Nix als voorzitter opgevolgd. Hij trad in 2002 aan als secretaris van de stichting. Naast zijn civiele functie als Directeur ICT bij verschillende universiteiten (laatstelijk Radboud Universiteit) heeft hij ook 37 jaar als reserve-officier bij de Koninklijke Landmacht gediend, met uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan (laatste missie 2 keer). Hij heeft een persoonlijke band met Peutjut vanwege zijn grootvader Majoor W.V. Rhemrev, Ridder MWO 4de klasse die als militair diende bij het Korps Marechaussee. Richard  is getrouwd met Marion die sinds 2002 het secretariaat van de stichting beheert.

Charles Kool is de vicevoorzitter. Begin 2005 trof hij als defensieattaché Peutjut na de tsunami zwaar beschadigd aan. Behoud en herstel van Peutjut heeft hij samen met de lokale vertegenwoordiger gelijk in gang gezet. Sindsdien is hij aan Peutjut “blijven hangen”. In 2015, 10 jaar na de tsunami, stond hij opnieuw voor Peutjut. Dankzij de stichting Peutjut-Fonds was de begraafplaats behouden en hersteld – iets om trots op te zijn.

Penningmeester Jan Warmoeskerken is sinds 1981 werkzaam als militair. Van 1995 – 2000 en 2003 – 2007 mocht hij als toegevoegd militair attaché bij de Nederlandse Ambassade in Jakarta werken. Na de Tsunami in 2004 kreeg hij veel met de begraafplaats Peutjut te maken, samen met onze huidige vice-voorzitter Charles Kool. Na een bezoek aan de donateursdag trad Jan toe tot het bestuur, en sinds 2012 is hij penningmeester van deze bijzondere stichting.