Bestuur

Richard Rhemrev heeft op 27 oktober 2019 Robbert Jan Nix als voorzitter opgevolgd. Hij trad in 2002 aan als secretaris van de stichting. Naast zijn civiele functie als Directeur ICT bij verschillende universiteiten (laatstelijk Radboud Universiteit) heeft hij ook 37 jaar als reserve-officier bij de Koninklijke Landmacht gediend, met uitzendingen naar Bosnië en Afghanistan (laatste missie 2 keer). Hij heeft een persoonlijke band met Peutjut vanwege zijn grootvader Majoor W.V. Rhemrev, Ridder MWO 4de klasse die als militair diende bij het Korps Marechaussee. Richard  is getrouwd met Marion die sinds 2002 het secretariaat van de stichting beheert.

Charles Kool is de vicevoorzitter. Begin 2005 trof hij als defensieattaché Peutjut na de tsunami zwaar beschadigd aan. Behoud en herstel van Peutjut heeft hij samen met de lokale vertegenwoordiger gelijk in gang gezet. Sindsdien is hij aan Peutjut “blijven hangen”. In 2015, 10 jaar na de tsunami, stond hij opnieuw voor Peutjut. Dankzij de stichting Peutjut-Fonds was de begraafplaats behouden en hersteld – iets om trots op te zijn.

Penningmeester Jan Warmoeskerken is sinds 1981 werkzaam als militair. Van 1995 – 2000 en 2003 – 2007 mocht hij als toegevoegd militair attaché bij de Nederlandse Ambassade in Jakarta werken. Na de Tsunami in 2004 kreeg hij veel met de begraafplaats Peutjut te maken, samen met onze huidige vice-voorzitter Charles Kool. Na een bezoek aan de donateursdag trad Jan toe tot het bestuur, en sinds 2012 is hij penningmeester van deze bijzondere stichting.

Shirley van Maanen. Na een uitnodiging in 2019 voor de Donateurs dag , trad zij niet gelijk toe tot de stichting, maar zat zij samen met  Xander Somers  met veel enthousiasme, in de Raad van Advies Donateurs van Stichting Peutjut Fonds. Kleindochter van KNIL militair Willem Gerard van Maanen en Francine Tahitu-van Maanen.  Haar opa is geboren in Padang, Sumatra en haar oma groeide op in Medan, Sumatra en samen waren ze gestationeerd in Medan, Sumatra.  Haar moeder is dan ook geboren in Medan, Sumatra. Niet direct een connectie met Banda Aceh, maar wel met Sumatra en zijn geschiedenis.
Deze geschiedenis is zeer belangrijk en dat moeten we blijven vertellen, maar tegelijkertijd kijken naar de toekomst. Verleden en heden bij elkaar brengen en deze bijzondere band versterken en delen met elkaar is haar persoonlijke mening. De gedachtegang van Stichting Peutjut Fonds, sluit goed aan bij mijn identiteit en ik zet mij graag in voor dit mooie en bijzondere doel. 


Xander Somers. Mijn naam is Xander Somers, ik ben 28 jaar en ben sinds kort toegetreden tot het bestuur van de Stichting Peutjut-Fonds.

Via Charles Kool ben ik destijds in contact gekomen met de stichting en ik vond de boodschap die de stichting uitdraagt vanaf het begin interessant en wilde graag daar een bijdrage aan leveren. Door 2 studies en een periode van ongeveer twee jaar in Indonesië heb ik veel affiniteit met het land. Om een steentje bij te kunnen dragen aan het behoud van het Nederlands erfgoed op de begraafplaats in Atjeh.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij een van de drie grote banken in Nederland waar ik werk op een afdeling die zich bezighoudt met KYC (Know Your Customer). Ik ben woonachtig in Nijmegen en ben getrouwd met Sofia. In mijn vrije tijd ben ik te vinden in de sportschool of in de natuur. Daarnaast lees ik graag over tal van verschillende onderwerpen, historische, culturele en geopolitieke onderwerpen hebben daarin mijn voorkeur.