Nieuwsbrief maart 2023

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen.

Van de voorzitter

We zijn het nieuwe jaar begonnen met een uitbreiding van het bestuur van onze stichting. Shirley van Maanen (geheel links op de foto) gaat de functie van secretaris vervullen en Xander Somers (2e van rechts, met de witte trui) richt zich op culturele aangelegenheden. Beiden adviseerden ons bestuur al een paar jaar m.b.t. de vraag hoe we ons donateursbestand kunnen uitbreiden en verjongen, mede m.b.v. social media, maar ook door aanwezigheid bij evenementen, zoals de Pasar Malam.

Een donateursdag in het voorjaar is goed bevallen. Onze volgende donateursdag organiseren we dit jaar daarom op zondag 7 mei a.s. met als thema de geschiedenis van de Atjeh-oorlog in romanvorm. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 7 mei a.s. op Bronbeek te mogen begroeten.

Richard Rhemrev

Aanvullende restauraties op Peutjut en komend werkbezoek
In het laatste kwartaal van 2022 hebben we de aanvullende restauraties die we voor dat jaar gepland hadden, laten uitvoeren. Vervolgens hebben we bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een kleine € 10.000 kunnen declareren t.l.v. de subsidie die ons was toegezegd voor aanvullende restauraties in 2021 en 2022. De declaratie is inmiddels aan ons uitgekeerd.
De finale inspectie van de uitgevoerde restauraties wordt dit jaar uitgevoerd tijdens een werkbezoek van een bestuursdelegatie. We maken i.o.m. onze lokale vertegenwoordiger dan ter plaatse een meerjaren onderhouds- en restauratieplan voor Peutjut, zodat we slechts om de paar jaar op werkbezoek hoeven. Daardoor werken we zo doelmatig mogelijk.

Donateursdag


Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 7 mei a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.
Vanzelfsprekend praten we u bij over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut en m.b.t. relevante bestuursaangelegenheden.
Als inhoudelijk thema hebben we dit jaar gekozen voor de geschiedenis van de Atjeh-oorlog. Wij hebben de heer Bert Wenink bereid gevonden om over zijn nieuwe boek “Overgeven of Sneuvelen, de Atjeh-oorlog” te vertellen. De lezer beleeft de historische gebeurtenissen vooral mee door de ogen van een Duitse soldaat in Nederlandse dienst. Daarmee komt het KNIL ook weer tot leven, met alle bijzonderheden van die periode. Bert Wenink is neerlandicus en heeft vijf jaar gewerkt aan deze romandebuut.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:
10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek
10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en de stichting door de bestuursleden
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.00 uur “Overgeven of Sneuvelen, de Atjeh-oorlog” door Bert Wenink
12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling met de schrijver/inleider.
12.30 – 13.00 uur Apéritief
13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ook voor deze donateursdag geldt dat deze open staat voor belangstellenden. Mogelijk kunnen we hiermee ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen.
U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd.

De kosten voor de donateursdag bedragen:
Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
Of € 30 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd en een drankje.
U (en belangstellenden) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:
Of er email: info@peutjut-fonds.nl
Of telefonisch: 0313 – 477 091
De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 30 met rijstmaaltijd) kunt u:
Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 7 mei”
Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

Donaties
Ook dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut – Fonds onder vermelding van “Donatie 2023”. Onze hartelijke dank daarvoor.