Nieuwsbrief december 2023

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen.

Van de voorzitter
Het jaar 2023 ligt al weer bijna achter ons. Wanneer u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangt zijn wij op tijd om u fijne feestdagen toe te kunnen wensen. Indien u de nieuwsbrief per post ontvangt, liggen de Kerstdagen waarschijnlijk al achter u en hopen we dat u en de uwen daar met genoegen aan terugdenken.

Gelukkig konden we in het afgelopen jaar weer een werkbezoek aan Aceh brengen om met eigen ogen de (restauratie) werkzaamheden van de afgelopen jaren te beoordelen en om in overleg met onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) en de lokale autoriteiten kaders uit te zetten voor de werkzaamheden van de komende jaren. Tevens was dit voor onze secretaris Shirley van Maanen een goede gelegenheid om velen ter plaatse te leren kennen en daarmee bij activiteiten in Nederland (o.a. bij de Tong Tong Fair in Den Haag, voorheen Pasar Malam genaamd) uit eigen ervaring te kunnen spreken.

Mede namens mijn overige bestuursleden wens ik u alvast een gezond 2024 toe. Ik hoop u in het volgend jaar weer op onze donateursdag (op zondag 2 juni 2024) te mogen begroeten.

Richard Rhemrev.

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut
Tijdens het werkbezoek aan Peutjut afgelopen zomer hebben we onder meer geconstateerd dat ook Aceh te maken heeft met de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Ook daar vinden steeds vaker hevige stortbuien plaats die voor veel wateroverlast zorgen. Met name in het lagergelegen centrum van Banda Aceh, waarin ook de Erebegraafplaats Peutjut is gelegen. Wanneer als gevolg daarvan grote delen van Peutjut enige tijd blank staan, verzakken de monumenten in de dan weke ondergrond. Het herstel daarvan kost veel moeite en vergt ook veel mankracht (zie foto). Het is dan bijna letterlijk “dweilen met de kraan open”. We zullen de komende tijd dus niet alleen naar het herstel en het onderhoud van de monumenten moeten kijken, maar we zullen noodgedwongen ook extra aandacht moeten besteden aan de infrastructuur op Peutjut en dan met name het onderhoud en de verbetering van de waterafvoerkanalen. Mogelijk dat ook aanvullende drainage gewenst is. Daarmee is echter het totale wateroverlastprobleem nog niet opgelost, omdat ook de gemeente Banda Aceh “aan de bak moet”, omdat de wateroverlast na hevige regenval in het gehele centrum moet worden aangepakt. We onderhouden door tussenkomst van onze lokale vertegenwoordiger daarover contact met de lokale autoriteiten.

Middelbare scholieren bezoeken Peutjut
Het belang van de Erebegraafplaats als waardevol cultureel erfgoed staat gelukkig ook in de belangstelling van jongeren. Zo bezoeken met enige regelmaat in Aceh leerlingen van scholen en studenten van universiteiten Peutjut.
Zie foto’s, met op de foto boven onze beheerder en onderhoudsman Amri.

Ook zijn onze nieuwe bestuursleden Shirley van Maanen en Xander Somers actief bij het in Nederland onder de aandacht brengen van Peutjut bij een breder publiek. O.a. door onze aanwezigheid op de Tong Tong Fair in Den Haag en door presentatie op Social Media.

Donaties en giften
Ook het afgelopen jaar konden we wederom op financiële steun rekenen van onze trouwe donateurs. Ook werden we verblijd met giften. Met elkaar zijn we daardoor in staat om samen met Indonesië de Erebegraafplaats Peutjut voor langere tijd in stand te houden. Onze hartelijke dank daarvoor.

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Mocht u inmiddels over een e-mailadres beschikken en onze nieuwsbrieven nog per post ontvangen, laat ons dan gaarne uw e-mailadres weten door een e-mail te sturen naar info@peutjut-fonds.nl. Dan sturen we ook u de nieuwsbrieven in het vervolg digitaal toe. Dit werkt sneller en is bovendien kostenbesparend.

Nogmaals hele fijne Kerstdagen en een gezond 2024 toegewenst !