Nieuwsbrief maart 2024

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen.

Van de voorzitter

Ook in 2024 gaan we ons weer inzetten om de Erebegraafplaats Peutjut in een zo goed mogelijke staat van onderhoud te houden en laten waar nodig ook dit jaar weer aanvullende verbeteringen uitvoeren. Tijdens ons werkbezoek vorig jaar hebben we met onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) afgesproken dat hij in samenspraak met de Indonesische monumentenorganisatie een inventarisatie maakt welke delen van Peutjut dit jaar extra aandacht krijgen.

Verder gaan we Peutjut en onze stichting ook dit jaar weer bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Dit doen we o.a. door aanwezigheid op de komende TongTong Fair in Den Haag waar we met collega-stichtingen zoals de Indische Genealogische Vereniging (www.igv.nl) een stand delen. Onze secretaris Shirley van Maanen was er in 2023 voor het eerst bij en we merkten dat het een goed begin is voor o.m. de naamsbekendheid van onze stichting.

Onze donateursdag blijven we in het voorjaar organiseren en wel op zondag 2 juni a.s. Het thema is Banda Aceh en Peutjut. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 2 juni a.s. op Bronbeek te mogen begroeten.

Richard Rhemrev.

Met deelname aan o.a. Tong Tong Fair geven we meer bekendheid aan Peutjut en aan onze stichting

Op uitnodiging van het IGV (Indische Genealogische Vereniging) en het CBG (Centraal bureau van de Genealogie) stonden wij op 7 september 2023 bij de Tong Tong Fair in Den Haag. Een mooie manier om Stichting Peutjut Fonds een gezicht te geven, informatie te delen over de begraafplaats Peutjut in Banda Aceh en een unieke kans om onze naamsbekendheid te vergroten. 

Namens onze stichting was onze secretaris bij het ingeplande expert uurtje aanwezig (het bleef niet alleen bij een uurtje). Het onderwerp van de dag was “Oorlogsgraven in Indonesië”. Het publiek kreeg de mogelijkheid om ook passagierslijsten te checken, Indische DNA en militaire bronnen te onderzoeken. Het opvragen van informatie in de oude Indische paspoort archieven was ontzettend populair. 

Voor ons natuurlijk een fantastische manier om informatie te verschaffen over onze stichting en over de Erebegraafplaats Peutjut. Zeker voor herhaling vatbaar! Wij hopen dan ook op deze manier steeds meer onze Stichting Peutjut-Fonds in de spotlights te zetten. Meer kennis over de geschiedenis, maar ook het heden en het verleden te verbinden is belangrijk om meer donateurs in de toekomst voor onze stichting te kunnen werven. 

Ten slotte hebben onze voorzitter en penningmeester onze contacten met de IGV aangehaald door deelname de jaarlijkse IGV-ledendag, o.a. resulterend in een spreker voor onze komende donateursdag. 

Donateursdag

Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 2 juni a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.

Vanzelfsprekend praten we u tijdens deze donateursdag bij over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut en delen we met u  relevante bestuursaangelegenheden.

Als inhoudelijk thema hebben we dit jaar gekozen voor een lezing over Banda Aceh en Peutjut. Wij hebben Walter Roelofsen (zie foto), penningmeester van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) bereid gevonden om hierover een voordracht te houden.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek

10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en de stichting door de bestuursleden

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.00 uur Banda Aceh en Peutjut door Walter Roelofsen (IGV)

12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling met de schrijver/inleider.

12.30 – 13.00 uur Apéritief

13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ook voor deze donateursdag geldt weer dat deze open staat voor belangstellenden. Mogelijk kunnen we hiermee ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen. 

U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd. 

De kosten voor de donateursdag bedragen: 

  • Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
  • Of € 30 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd en een drankje.

U (en belangstellenden) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:

De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 30 met rijstmaaltijd) kunt u:

  • Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 2 juni”
  • Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

DonatiesOok dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut – Fonds onder vermelding van “Donatie 2024”. Onze hartelijke dank daarvoor.