ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Peutjut-Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Registratienummer (RSIN) 816736868.

Onze stichting is een “gewone” ANBI (het bestuur is bezig om onze stichting te laten aanmerken als een Culturele ANBI).

De contactgegevens van de stichting staan vermeld onder “Contact”.

De stichting stelt zich conform haar statuten ten doel:

De restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats “Peutjut” te Banda Aceh, Indonesië.

De bevordering van de studie van de historie, de talen en de cultuur van Atjeh en de verspreiding van de kennis over deze onderwerpen.

Ons actuele beleidsplan treft u aan onder “De Stichting” bij subtitel “Documenten” bij “Beleidsvisie”.

De samenstelling van het bestuur staat vermeld onder “De Stichting” bij de subtitel “Bestuur”.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De stichting kent geen financiële beloningen voor bestuurders en vrijwilligers. Hun activiteiten worden door hen op basis van vrijwilligheid verricht.

Van de uitgeoefende activiteiten van de stichting wordt jaarlijks verslag gedaan in een jaarverslag. De financiële verantwoording (balans, staat van baten en lasten met toelichting) van het boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december is opgenomen in het jaarverslag van het betreffende jaar. De jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar treft u aan onder “De Stichting” bij de subtitel “Jaarverslagen”. Jaarlijks voor 1 juli wordt het jaarverslag van het voorgaande jaar op deze website gepubliceerd.