Schenkingen

Eenmalige schenking

U kunt de Stichting Peutjut-Fonds steunen door een eenmalige schenking te doen vrij van lasten en kosten. Uw gift is fiscaal aftrekbaar, en extra aantrekkelijk omdat de Stichting Peutjut-Fonds een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is (ANBI).

Periodieke schenking

Bij een periodieke schenking maakt u minimaal vijf jaar lang een vast bedrag per jaar over. Zo geeft u Peutjut financiële zekerheid in de toekomst. Deze schenking is voor u volledig aftrekbaar van de belasting; hiervoor gelden dus geen minimum- of maximumgrenzen.

Formele schenking

U schenkt de stichting een som geld, maar houdt dit bedrag tijdens uw leven tot uw beschikking. U ‘vergoedt’ de stichting jaarlijks de rente over dat bedrag. Na uw overlijden valt de schenking toe aan de Stichting Peutjut-Fonds.

Steun via uw testament

Steeds meer mensen regelen hun nalatenschap formeel door het opmaken van een testament bij de notaris. U kunt ook een instelling die u een warm hart toedraagt laten delen in uw nalatenschap. Zoals de Stichting Peutjut-Fonds. Dat kan op twee manieren.

1. Legaat

U kunt in uw testament een legaat opnemen. De Stichting Peutjut-Fonds krijgt dan na uw overlijden een door u van tevoren vastgesteld bedrag. De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap.

2. Erfstelling

U kunt de Stichting Peutjut-Fonds in uw testament tot mede-erfgenaam benoemen. De Stichting deelt dan samen met de andere erfgenamen in de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. Voor informatie over het maken van een testament kunt u terecht bij uw notaris.

Meer informatie

Wilt u een schenking doen of heeft u behoefte aan meer informatie? Laat het ons weten!