Voorzitterschap Stichting Peutjut-Fonds overgedragen

Tijdens een goed bezochte donateursdag op 27 oktober 2019 vond de overdracht van het voorzitterschap van onze stichting plaats. RobbertJan Nix had al enige tijd geleden aangegeven dat hij na 20 jaar graag het stokje wilde overdragen. Het bestuur heeft de secretaris Richard Rhemrev bereid gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen.

Robbert Jan verhaalde in zijn afscheidsspeech over de afgelopen jaren. Het was in eerste instantie een gespreid bedje, dacht hij, maar toen walste de Tsunami op 26 december 20114 over het gebied heen. Meer dan 200.000 doden in Banda Aceh en omgeving en ook Peutjut zwaar beschadigd. Charles Kool en Jan Warmoeskerken, toen nog als ambassade vertegenwoordigers, maakten samen met onze lokale vertegenwoordiger Pak Rusdi, een begin met de redding van Peutjut. Twee maanden daarna waren RobbertJan Nix en Richard Rhemrev in het gebied aanwezig en kon gestart worden met plannen om Peutjut weer te herstellen. Dat is gelukt, dankzij de grote inzet van lokale bedrijven, onze lokale vertegenwoordiger, maar ook dankzij de vele donateurs.

     Richard Rhemrev bedankte RobbertJan voor zijn enorme energie en motivatie om ondanks sommige tegenvallers blijvend door te gaan met het behalen van het doel, Peutjut weer op orde krijgen en, nu nog meer van belang, de contacten met lokale instanties te leggen en te onderhouden. Richard benadrukte dat RobbertJan en hij verschillen in karakter hebben maar ook heel veel delen: een mooie en straks te missen samenwerking, Gelukkig heeft RobbertJan aangegeven dat hij als adviseur – zij het op enige afstand – altijd beschikbaar is.

Richard sloot zijn dankwoord af met het aan RobbertJan overhandigen van een fles zeer goede korenwijn en een bos bloemen aan zijn echtgenote Marja, die altijd achter het werk van RobbertJan stond.

Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Richard Rhemrev, vicevoorzitter Charles Kool (die tijdelijk ook als secretaris optreedt), penningmeester Jan Warmoeskerken en Marion Rhemrev, de stille kracht in het secretariaat van de stichting. Anton Stolwijk heeft aangegeven geen gelegenheid meer te hebben om als bestuurslid op te treden, maar hij blijft gelukkig wel op afstand onze website verzorgen.