Nieuwsbrief maart 2022

(Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Wat we met z’n allen natuurlijk vurig hadden gehoopt, ‘nooit meer oorlog in Europa’, is de afgelopen maand helaas een illusie gebleken. Onze gedachten zijn daarom vaak bij de inwoners van Oekraïne die op dit moment zulke zware tijden meemaken.

Hoewel we m.b.t. het coronavirus nog wel voorzichtig blijven, kunnen we gelukkig steeds beter met het virus omgaan. De meeste van de beperkingen zijn inmiddels opgeheven. Voor uw bestuur aanleiding om op zondag 1 mei a.s. weer een donateursdag te organiseren. Deze keer zijn ook introducés van harte welkom. Hoewel de 1,5 meter afstand inmiddels niet meer verplicht is, zullen we de zaal zodanig inrichten dat deze afstand kan worden aangehouden. Wanneer u rondloopt, kunt u ook zelf besluiten om een mondkapje te dragen, indien dit voor u beter voelt.

Het recente nieuws uit de Oekraine heeft de uitkomt van het meerjarenonderzoek Dekolonisatie van Nederlands-Indië op 17 februari jl. overschaduwd. Toch zijn velen die zich op de een of andere manier met Indonesië verbonden voelen, geraakt door de uitkomsten van dit onderzoek. De meningen over de uitkomsten zijn verdeeld. De wijze waarop onze stichting samen met Indonesië/Aceh terugkijkt op onze koloniale geschiedenis in Atjeh en gezamenlijk de Erebegraafplaats Peutjut in stand houdt als zichtbaar erfgoed van ons gemeenschappelijk verleden, is een mooi voorbeeld hoe je naar onze geschiedenis kunt kijken. Wij hebben dan ook besloten om tijdens onze donateursdag aan het meerjarenonderzoek speciale aandacht te besteden. Onderstaand leest u hierover meer.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 1 mei a.s. weer te kunnen begroeten.

Richard Rhemrev

Donateursdag
Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 1 mei a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.
Behalve dat we u bijpraten over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut, staan we ook stil bij het meerjarenonderzoek Dekolonisatie van Nederlands-Indië. Brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen hebben we bereid gevonden om als gastspreker dit thema voor ons toe te lichten. Als voorzitter van het Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Konijnklijke Landmacht heeft hij het meerjarenonderzoek op de voet gevolgd. Xander Somers zal daarna onze onderlinge gedachtewisseling over dit thema leiden, waarbij we ook stil zullen staan bij de vraag hoe we de schijnwerpers op de Stichting Peutjut-Fonds kunnen zetten, als schoolvoorbeeld hoe je samen met Indonesië/Aceh naar onze koloniale geschiedenis kunt kijken en samen, soms ook letterlijk bruggen kunt bouwen. Xander Somers adviseert samen met Shirley van Maanen het bestuur hoe we (beter) gebruik kunnen maken van sociale media om onze stichting onder de aandacht te brengen van een breder en ook jonger publiek.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek
10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en Stichting Peutjut-Fonds door de bestuursleden
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.00 uur Meerjarenonderzoek Dekolonisatie Nederlands-Indië door bgen b.d. Ruud Vermeulen
12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling o.l.v. Xander Somers
12.30 – 13.00 uur Apéritief
13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ons vaste donateursbestand loopt helaas nog steeds terug. We moeten er met z’n allen echt werk van maken om ons donateursbestand uit te bereiden om een vaste basis te hebben die garant staat om de werkzaamheden van onze stichting te kunnen uitvoeren. Daarom hebben we ook besloten om onze donateursdagen ook open te stellen voor introducés. Mogelijk kunnen we hiermee dus ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen.

U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd.
De kosten voor de donateursdag bedragen:
Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
Of € 25 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd met een drankje.
U (en uw evt. introducés) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:
Of er email: info@peutjut-fonds.nl
Of telefonisch: 0313 – 477 091
De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 25 met rijstmaaltijd) kunt u:
Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 1 mei”
Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

Donaties
Ook dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2021”. Onze hartelijke dank daarvoor.