Nieuwsbrief september 2022

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Gelukkig zijn de corona-beperkingen inmiddels voor een groot deel opgeheven en kunnen we onze reguliere activiteiten weer min of meer op de oude voet voortzetten, zoals het houden van een donateursdag, het laten uitvoeren van het dagelijks onderhoud op Peutjut en het laten uitvoeren van aanvullende restauraties.

Komend najaar gaan we als bestuur weer plannen maken voor 2023. Ook zijn we hard aan het nadenken hoe we ons teruglopend donateursbestand toch kunnen uitbreiden.

Ik wens u allen een goed en gezond najaar toe in de hoop dat corona ons niet alsnog extra beperkingen zal opleggen.

Richard Rhemrev

Afgelopen donateursdag

Vanwege de corona-beperkingen kon de afgelopen twee jaar onze donateursdag helaas niet doorgaan. Gelukkig dit jaar wel. Op 1 mei jl. ontmoetten we elkaar in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek. De bestuursleden lichtten allereerst de laatste stand van zaken betreffende de Erebegraafplaats Peutjut toe. Daarna werd door brigadegeneraal b.d. Ruud Vermeulen uitgebreid stilgestaan bij het (toen nog lopende) Meerjarenonderzoek Dekolonisatie Nederlands-Indië. Duidelijk werd dat de onderzoekers deze periode uit onze geschiedenis tegen het licht houden vanuit hedendaagse normen. Ook is het geweld dat aan Indonesische zijde werd gebruikt en waarop ons optreden een reactie was, in de onderzoeken onderbelicht gebleven. Traditiegetrouw genoten we ook nu weer van een overheerlijk Indisch rijstbuffet.

Aanvullende restauraties op Peutjut

Ook dit jaar worden weer aanvullende restauraties op Peutjut uitgevoerd. Ook nu weer in nauwe samenwerking met de Indonesische (Acehse) monumentenorganisatie bepalen we samen met onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) welke graven aanvullend gerestaureerd moeten worden. Ook dit jaar hebben we daartoe nog een keer een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) toegezegd gekregen. Gelukkig maken extra donaties deze aanvullende restauraties mogelijk, ondanks het feit dat ons reguliere donateursbestand terugloopt en we deze tendens helaas nog niet gekeerd krijgen.

Social media

Het bestuur is samen met onze (jongere) adviseurs Shirley van Maanen en Xander Somers op zoek hoe we op social media meer bekendheid kunnen geven aan de Erebegraafplaats Peutjut en het werk van onze stichting. Dit met het uiteindelijke doel om ons reguliere donateursbestand uit te breiden.

Jaarverslag 2022

Inmiddels hebben we ons Jaarverslag 2022 afgerond en op onze website www.peutjut-fonds.nl geplaatst. 

In ons jaarverslag is ook onze financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar met het verslag van onze kascontrole opgenomen. Het bestuur heeft Shirley van Maanen en Xander Somers bereid gevonden om de kascontrole uit te voeren.

De nieuwsbrieven die we u eerder in 2021 hebben toegezonden maken onderdeel uit van ons jaarverslag.

Ons jaarverslag voldoet aan de voorwaarden om als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden aangemerkt. De status ANBI maakt het mogelijk om uw giften aan de SPF voor 100% als belasting aftrekbaar op te voeren. Periodieke giften zelfs zonder drempel.

Wilt u ook onze nieuwsbrieven per e-mail ontvangen en/of wilt u ook donateur worden van de Stichting Peutjut-Fonds, stuur dan een e-mail met uw wens naar info@peutjut-fonds.nl