Nieuwsbrief december 2022

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter
Het jaar 2022 ligt al weer bijna achter ons. Gelukkig waren er dit jaar minder corona-beperkingen en konden de onderhoudswerkzaamheden op Peutjut, inbegrepen aanvullende restauraties, gelukkig worden voortgezet.
Ik hoop dat u met mij uitkijkt naar een rustperiode tijdens de komende feestdagen om volgend jaar weer met frisse energie onze taken op te pakken.
Ik wens u, mede namens mijn overige bestuursleden fijne dagen en een gezond 2023 toe. Ik hoop u in het volgend jaar weer op onze donateursdag te mogen begroeten.

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut


De afgelopen maanden zijn weer de nodige aanvullende restauraties op Peutjut uitgevoerd.
Naast uw donaties maakte de extra subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) voor 2021-2022 dit mogelijk.
Onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) had daartoe in samenspraak met de Indonesische/Acehse monumentenorganisatie, de Balai Pelestrian Cagar Budaya, een selectie van te restaureren graven opgesteld.
Nadat we deze selectie hadden goedgekeurd, werd op basis van uitgebrachte offertes een lokale aannemer geselecteerd. In zijn offerte dient de aannemer per te restaureren graf een opgave van de werkzaamheden te vermelden met een kostenberekening. De foto op de andere zijde illustreren dit.
De voortgang en de kwaliteit van de restauraties werd door Adek, samen met de heer Adhi Surjana van de monumentenorganisatie, nauwlettend gevolgd.
Ten slotte werd door ons verantwoording afgelegd aan het PBCF.

Plannen voor 2023
Ook komend jaar gaan wij zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.
Ook willen we weer extra restauraties uitvoeren en hopen we dat we daartoe wederom voldoende donaties mogen ontvangen.
Nu de meeste corona beperkingen gelukkig achter ons liggen, verwachten we dat het aantal bezoekers van de Erebegraafplaats weer toeneemt en dat de nieuwe brugverbinding met het ernaast gelegen Tsunami-museum haar vruchten afwerpt.
En natuurlijk verheugen wij ons erop om u komend jaar weer te mogen ontmoeten tijdens onze Donateursdag.

Wij wensen u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2023 toe !