In memoriam drs. Rusdi Sufi

Op dinsdag 27 november ontving ons bestuur het droevige nieuws dat onze vertegenwoordiger in Aceh, drs. Rusdi Sufi, in de vroege ochtend van deze dag is overleden.

Pak Rusdi heeft, aanvankelijk als medewerker en later als directeur van het Acehse Centrum voor Documentatie en Informatie (PDIA), onze stichting op onnavolgbare wijze gesteund bij de instandhouding van Peutjut. Na de tsunami in december 2004 is Pak Rusdi formeel onze officiële vertegenwoordiger in Aceh geworden. In die functie fungeerde hij voor onze stichting als intermediair, liaison en pleitbezorger in de noodzakelijke contacten met Acehse organisaties en ambtenaren op gemeentelijk en provinciaal niveau. Zijn onvermoeibare inzet heeft in het bijzonder geleid tot de huidige vruchtbare en effectieve samenwerking met de twee belangrijkste instanties in deze, BPNBA en BPCBA, die zich nu letterlijk naast en met ons in materiële en immateriële zin inzetten voor de instandhouding van Peutjut.

Verder begeleidde Pak Rusdi onze restauraties op Peutjut en stuurde hij het dagelijks onderhoud aan. Ten slotte bereidde hij onze werkbezoeken voor en begeleidde hij deze. In de laatste jaren waarin zijn krachten helaas afnamen, heeft zijn zoon Salya Rusdi (Adek), vanuit zijn achtergrond als beleidsmedewerker bij de Acehse monumentenorganisatie, zijn vader bij zijn werkzaamheden voor Peutjut zeer behulpzaam terzijde gestaan.

Pak Rusdi heeft in Aceh voor een enorme doorbraak gezorgd in de bewustwording van de culturele en historische betekenis van Peutjut voor onze gemeenschappelijke geschiedenis van het koloniale Nederlandse en Atjehse verleden. In Aceh genoot hij groot respect en aanzien vanwege zijn geschiedkundige kennis, als schrijver van vele artikelen en boeken en niet in het minst als docent geschiedenis aan toonaangevende universiteiten, zowel in Aceh als op Java (Yokyakarta). Recent mocht hij hiervoor een hoge Acehse onderscheiding ontvangen. Pak Rusdi heeft ook substantieel bijgedragen aan de totstandkoming van de drietalige Bezoekersgids van Peutjut. Deze publicatie heeft in Aceh eveneens voor een groot begrip gezorgd voor de historische waarde van Peutjut. Mede vanwege zijn kennis van de Nederlandse taal en zijn gave om zaken helder uiteen te zetten, werd hij regelmatig door Nederlandse en Acehse media geïnterviewd m.b.t. Peutjut en over de gemeenschappelijke Nederlandse en Atjehse geschiedenis.

Uw voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester koesteren allen dierbare persoonlijke herinneringen aan onze vertegenwoordiger, ontstaan tijdens de nadagen van de Tsunami. Hij was een kundig en onkreukbaar medewerker, trouw aan zijn woord, maar vooral ook een beminnelijk en erudiet persoon.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en naaste familie alle sterkte toe bij dit grote verlies. Ook wij zullen hem missen. Rust zacht Pak Rusdi, in de aarde die jou zo lief was.

R.J. Nix