Nieuwsbrief december 2020

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF)

Van de voorzitter

De huidige COVID-crisis is nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal. Helaas werd ook ik besmet met Covid-19. Gelukkig bleef het bij een paar pittige weken gevolgd door een lange periode van herstel.

Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rond waart, konden op Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties konden laten aanbesteden. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover.

Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch” uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven. Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld. 

Blijf goed op uzelf passen en blijf gezond! 

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

Naast het onderhoud dat onze medewerker Amri op Peutjut uitvoert, heeft ook de Gemeente Banda Aceh, met enige vertraging vanwege alle beperkende corona-maatregelen, inmiddels haar deel van het onderhoud uitgevoerd (zie foto).

Ook werden in de afgelopen maanden de aanvullende restauraties, waarvoor wij eerder dit jaar groen licht hadden gegeven, alsnog uitgevoerd. Extra donaties, waaronder die van het Prins Bernhard Cultuurfonds en die van de Stichting Tuurlijk gaven ons daartoe de financiële ruimte. Onderstaande foto’s geven een goede indruk van de werkzaamheden, van het toezicht en de inspecties door onze lokale vertegenwoordiger en de Indonesische Monumentenorganisatie alsmede van het eindresultaat. Wij zijn dan ook blij dat ondanks de corona-beperkingen deze extra restauratie dit jaar toch kon worden uitgevoerd.

Plannen voor 2021

Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut. 

Daarenboven willen wij wederom extra restauraties uit te laten voeren. Begin volgend jaar zal onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie daartoe een plan op te stellen. 

Verder willen wij onderzoeken hoe wij de informatie uit onze Bezoekersgids breder digitaal kunnen uitdragen.

En natuurlijk hopen wij met u dat het in oktober volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar te ontmoeten tijdens onze jaarlijkse Donateursdag. 

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2021 toe!