Nieuwsbrief september 2020

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF)

Van de voorzitter

De huidige corona-crisis is helaas nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal, met name nu sprake is van een tweede golf.

Ook in Banda Aceh waart het virus rond. Onze vertegenwoordiger Adek meldde ons dat zijn schoonvader door corona op 16 september is overleden. Ik ken zijn schoonvader Rusdi Yunus persoonlijk, hij en zijn familie hebben mij in november 2019 in zijn woning hartelijk ontvangen. Vanuit het bestuur hebben we de familie gecondoleerd. Corona is wereldwijd aanwezig, met alle gevolgen voor de mens en beperkende maatregelen voor het dagelijkse leven. Zo goed mogelijk wordt desalniettemin op Peutjut het onderhoud uitgevoerd.

Zoals ik u in onze vorige nieuwsbrief reeds aangaf, heeft de corona-crisis ons doen besluiten om dit jaar geen donateursdag te organiseren. Zolang er nog geen vaccin is, kunnen en willen wij geen onnodige risico’s nemen. Gelukkig kunnen wij u d.m.v. onze nieuwsbrieven wel op de hoogte houden.

Pas goed op uzelf en blijf gezond!

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

Ondanks alle beperkende maatregelen i.v.m. het bestrijden van het corona crisis wordt het reguliere onderhoud op Peutjut zo goed mogelijk uitgevoerd.

Onze beheerder Amri voert het dagelijks onderhoud op Peutjut uit en maait voor een deel het gras.

Medewerkers van de gemeente Banda Aceh springen periodiek bij met het uitvoeren van maaiwerkzaamheden (zie foto).

Onze lokale beheerder Adek heeft op ons verzoek in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie een plan opgesteld om ook dit jaar weer een aantal graven te restaureren. Wij hebben inmiddels groen licht gegeven voor de uitvoering daarvan, maar het is niet duidelijk of e.e.a. vanwege de corona impact nog dit jaar kan worden gerealiseerd. Ook de Indonesische Monumentenorganisatie was/is voornemens om dit jaar aanvullende restauraties op Peutjut uit te voeren, maar ook hiervan is het onzeker of dit kan worden gerealiseerd.

Bezoek aan de Erebegraafplaats is vanwege de corona-beperkingen slechts beperkt mogelijk. Gelukkig is er recent wel een video op Peutjut opgenomen die lokaal werd uitgezonden, waardoor toch bekendheid aan dit waardevolle erfgoed werd gegeven. Zowel onze lokale vertegenwoordiger Adek, als onze adviseur van de Indonesische Monumentenorganisatie, Adhi Surjana werden geïnterviewd (zie onderstaande foto’s).

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2019

Inmiddels hebben wij ons Jaarverslag 2019 opgesteld. U kunt dit jaarverslag inzien en downloaden op onze website www.peutjut-fonds.nl

In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij invulling hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.

Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties uitgevoerd ten laste van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar aan.

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in de loop van 2019 met onze drie nieuwsbrieven en tijdens onze donateursdag hebben versterkt.

Donaties

Gelukkig heeft een groot aantal van onze donateurs in de afgelopen maanden een donatie overgemaakt op onze IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2020. Onze hartelijke dank daarvoor.