Nieuwsbrief december 2021

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

V.w.b. de COVID-crisis is het helaas nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal. De besmettingen en als gevolg daarvan de ziekenhuis opnames zijn helaas weer drastisch opgelopen. Aanvullende beperkende maatregelen waren daardoor helaas onvermijdelijk. Gelukkig is een derde beschermende boostervaccinatie beschikbaar.

Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rondwaart, konden op Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties konden laten aanbesteden.

Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch” uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven. Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld.

Richard Rhemrev

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2020
Inmiddels hebben wij ook ons Jaarverslag 2020 opgesteld dat u hier kunt inzien en downloaden.
In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij in 2020 invulling hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.
Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties uitgevoerd.
Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording over het boekjaar 2020 aan.

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in de loop van 2020 met onze drie nieuwsbrieven hebben verstrekt.

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

De contacten die de voorzitter tijdens zijn vorige werkbezoek heeft gelegd met de directeur van het Tsunami museum, heeft er inmiddels toe geleid dat er een verbinding voor voetgangers is gemaakt tussen de Erebegraafplaats Peutjut en het Tsunami museum. Wij verwachten dat bezoekers aan het Tusunami museum hierdoor ook vaker Peutjut zullen bezoeken. Symbolisch zouden we kunnen zeggen dat deze voetgangersverbinding een brug is tussen twee culturen en een brug tussen heden en verleden. Zie onderstaande foto.

Ook in dit najaar werd het reguliere onderhoud op Peutjut uitgevoerd door onze beheerder Amri met ondersteuning van de gemeente Banda Aceh.

Bovendien zijn na inventarisatie van nog dit jaar te restaureren graven voorbereidingen getroffen om deze restauraties uit te kunnen voeren.
De foto links geeft een indruk hoe ongewenste plantengroei (en dat gaat heel snel in de tropen) grafmonumenten kan aantasten.
Voordat een restauratie plaatsvindt, worden eerst plantenresten en onkruid verwijderd.
De restauraties die we dit jaar en volgend jaar uitvoeren, komen ten laste van de toegezegde subsidie van het prins Bernhard Cultuurfonds en ten laste van de extra donatie die wij wederom van de Stichting Tuurlijk mochten ontvangen.

Plannen voor 2022
Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.
Daarenboven gaan we wederom extra restauraties uitvoeren. Begin volgend jaar zal onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) daartoe, in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie, aanvullende plannen opstellen.
Met u zullen we er echt werk van moeten maken om ons donateursbestand uit te breiden.
En natuurlijk hopen wij dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar te ontmoeten tijdens een Donateursdag.

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2022 toe!