Nieuwsbrief september 2021

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

DE GEPLANDE DONATEURSDAG VAN 10 OKTOBER A.S. SCHUIFT DOOR NAAR 2022

Van de voorzitter

Er bereikten ons signalen dat een aantal van onze donateurs toch nog huiverig zijn om zich in grotere gezelschappen op te houden, ook al zijn zij inmiddels gevaccineerd tegen Covid-19. Wij kunnen ons dit heel goed voorstellen. Het bestuur heeft daarom besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en onze geplande donateursdag van zondag 10 oktober a.s. niet te laten doorgaan. Wij hopen dat ook u dit een verstandige beslissing vindt. We duimen dat een donateursdag komend voorjaar wel weer veilig en onbezorgd mogelijk kan zijn. Wij zullen hierover in december een besluit nemen en zullen u daarover in onze volgende nieuwsbrief informeren.

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een bijzondere gebeurtenis in Indonesië: de postume uitreiking van een hoge onderscheiding voor wijlen Pak Rusdi. Ten slotte brengen we u het goede nieuws dat we met de ontvangen donaties en extra subsidies dit en komend jaar substantieel onderhoud op Peutjut kunnen blijven plegen.

Rest mij om u een goed najaar toe te wensen in de hoop dat het corona virus ons leven niet nog meer op z’n kop zal zetten.

Richard Rhemrev.

Postume hoge onderscheiding voor Rusdi Sufi

Wij ontvingen van onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) het bericht dat aan wijlen zijn vader, de ons bekende Rusdi Sufi, postuum een zeer hoge Indonesische onderscheiding is toegekend.

Deze prestigieuze onderscheiding, de “Bintang Jasa Utama, wordt toegekend aan wetenschappers die zich intensief hebben beziggehouden met het behoud van, in dit geval, het Acehs historisch en cultureel erfgoed.

In eerste instantie werd de Bintang Budaya Parama Dharma, de hoogste onderscheiding van de Indonesische staat voor uitstekende diensten op het gebied van cultuur, aangekondigd, maar tijdens de laatste hoorzitting van het presidentiële team, werd de onderscheiding verhoogd tot “Bintang Jasa Utama”. De twee daarmee gepaard gaande sterren zijn weliswaar gelijk, maar de “Bintang Jasa Utama” is meer prestigieus vanwege de buitengewone verdiensten van iemand die excelleert in een bepaald gebied en daarnaast ook nog van grote betekenis is voor alle inspanningen op het gebied van cultureel erfgoed in het algemeen.

Piet Rusdi, de jongere broer van Adek mocht op 12 augustus jl. in het Staatspaleis in Jakarta, de postume onderscheiding voor Rusdi Sufi in ontvangst nemen uit handen van President Joko Widodo.

Het bestuur heeft de trotse familie gefeliciteerd met deze hoge onderscheiding voor wijlen Rusdi Sufi. Het geeft ook nog weer eens aan hoe groot het belang van het werk van hem voor Peutjut is geweest, en nog steeds is.

Beheer en onderhoud van Peutjut

Ondanks de Indonesische corona maatregelen lukt het gelukkig om met enige aanpassingen Peutjut toch open te houden, weliswaar voor een verminderd aantal bezoekers. Ook is men in staat om het dagelijks onderhoud te blijven uitvoeren. Dankzij uw donaties en mede dankzij wederom een extra donatie van de Stichting Tuurlijk kunnen wij ons ook dit jaar weer garant stellen voor het beheer en ons deel van het onderhoud dat we samen met de gemeente Banda Aceh uitvoeren.

Ons beleid is erop gericht om daarenboven op Peutjut vak voor vak extra onderhoud en restauraties te laten uitvoeren. Consequent zijn we daar nu al een aantal jaren mee bezig. We doen dit samen met de Indonesische monumentenorganisatie die ook een deel van dat extra onderhoud en restauraties voor haar rekening neemt. Een unieke samenwerking dus. Onze extra investeringen daarvoor werden de afgelopen jaren mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds. We prijzen ons gelukkig dat de adviseurs van het Cultuurfonds zodanig overtuigd zijn dat hier van een unieke samenwerking met Indonesië sprake is, dat het fonds, mede dankzij het Alida Wilhelmina Fonds, ons nogmaals voor 2021 en 2022 een extra subsidie heeft toegekend om de consistentie van dit beleid te kunnen verankeren.

In onze vorige nieuwsbrief gaven we reeds aan dat er een landelijk Meerjarenonderzoek Dekolonisatie loopt dat in februari 2022 met een onderzoeksresultaat komt en dat er in toenemende mate behoefte bestaat om genuanceerd naar de periode van de aanwezigheid van Nederland in Indonesië te kijken. Onze huidige samenwerking met de Indonesië, met name in Aceh, is een schoolvoorbeeld hoe je met elkaar terug kunt kijken op een gedeeld verleden en gezamenlijk het erfgoed uit die tijd in stand kunt houden.