Atjehse monumentenorganisatie restaureert graven

De Atjehse provinciale monumentenorganisatie BPCBA heeft onlangs enkele tientallen graven gerestaureerd op begraafplaats Peutjut. De Stichting Peutjut-Fonds is ontzettend blij met dit initiatief, dat eens te meer illustreert hoeveel waarde er in Atjeh wordt gehecht aan het behoud van Peutjut. Hieronder zijn enkele foto’s van de recent gerestaureerde graven te zien.

Verslag donateursdag 29 oktober 2017

Op zondag 29 oktober 2017 werd in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem onze jaarlijkse donateursdag gehouden. Zo’n kleine 50 donateurs woonden deze dag bij.

Na de ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek opende de dagvoorzitter, onze secretaris Richard Rhemrev, de bijeenkomst. Als eerste kreeg natuurlijk onze voorzitter, Robbert Jan Nix, het woord om de aanwezigen welkom te heten en om de donateurs die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken. Hij maakte vervolgens het aftreden bekend van Gerard Geerts en Richard van Arkel als bestuursleden van onze stichting onder dankzegging van de door hen aan de stichting bewezen diensten. Daarna nam onze vicevoorzitter, Charles Kool, de microfoon over om onze voorzitter namens de donateurs en onze lokale vertegenwoordigers in Aceh van harte te feliciteren met de Koninklijke Onderscheiding die Robbert Jan eerder dit jaar ontving voor zijn verdiensten binnen defensie en in maatschappelijke functies daarbuiten, waaronder met name het voorzitterschap van onze Stichting Peutjut-Fonds.

Vervolgens hebben Robbert Jan Nix en Richard Rhemrev de extra restauraties toegelicht die wij, met name dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Tuurlijk, in de afgelopen twee jaar op Peutjut konden uitvoeren. Tevens deden zij verslag van hun werkbezoek aan Aceh eind 2016. Ook stond onze voorzitter stil bij onze nieuwe website. De site met de domeinnaam www.peutjut-fonds.nl is recent opgezet door ons bestuurslid Anton Stolwijk en zal de komende maanden verder worden uitgebouwd.

Daarna hielden Charles Kool en onze penningmeester Jan Warmoeskerken een korte voordracht over ons (financieel) beleid. Zij gaven een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en lichtten ons toekomstig beleid toe. Zij onderstreepten het belang van het behoud van een substantieel donateursbestand en de noodzaak tot fondsenwerving om de instandhouding van Peutjut samen met Indonesië te kunnen blijven realiseren.

Natuurlijk werd ook deze donateursdag afgesloten met een gezellig samenzijn en een traditioneel Indisch buffet in de Kumpulan.

Kort na de donateursdag kregen wij de aanmelding van twee nieuwe donateurs. De oproep aan onze begunstigers om in hun omgeving nieuwe donateurs te werven, werkt!