In memoriam Guus Hes (1936-2020)

Op 11 april 2020 is helaas het erelid van ons bestuur, kolonel b.d. drs. Guus Hes overleden. Guus was ruim 30 jaar penningmeester/bestuurslid van onze Stichting Peutjut-Fonds, van 1983 tot 2015.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Truus, en naar zijn kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen is al zwaar, maar door de huidige corona-beperkingen bijna ondraagbaar.

Guus mocht 83 jaar worden. Hij werd op 15 juni 1936 geboren in Balikpapan op Borneo in het toenmalig Nederlands-Indië. Daar maakte hij de oorlogsjaren mee. In 1950 verhuisde Guus, met zijn moeder en broertje naar Nederland en volgde daar de Hogere Burger School (HBS).

Guus wilde aanvankelijk ingenieur worden, maar werd opgeroepen voor de militaire dienst en koos ervoor om naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te gaan. Daar startte zijn militaire loopbaan op 4 september 1956. Guus heeft bij defensie diverse functies bekleed, met name binnen het dienstvak van de aan- en afvoertroepen. Hij bereikte de rang van kolonel en ging op 1 november 1991 met functioneel leeftijdsontslag. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Guus heeft heel veel betekend voor onze stichting. In 1983 trad hij als penningmeester tot ons bestuur toe en zou die functie tot 2011 vervullen, waarna hij nog tot 2015 aanbleef als algemeen bestuurslid. Guus heeft als penningmeester inhoud gegeven aan het financiële beleid van de stichting. Hij heeft zich ingezet voor fondsenwerving, niet alleen bij onze donateurs, maar ook bij de autoriteiten in Indonesië en bij culturele stichtingen en instellingen. Nauwgezet heeft hij onze financiën beheerd.

Natuurgeweld heeft diverse malen enorme verwoestingen aangericht op de Erebegraafplaats Peutjut. Dankzij het gezonde financiële beleid van onze penningmeester kon onze stichting een aantal keren Peutjut restaureren en de Erebegraafplaats onderhouden. Na een bestuurslidmaatschap van ruim 30 jaar is Guus in 2015 teruggetreden. Vanwege zijn grote verdienste voor onze stichting werd Guus tot erelid van het bestuur benoemd. In die hoedanigheid heeft hij het bestuur nog geruime tijd geadviseerd.

Guus blijft in onze herinnering als een betrokken, consciëntieus en aimabel (ere)bestuurslid, maar bovenal als een dierbare vriend. Dat hij moge rusten in vrede.

Richard Rhemrev, voorzitter

Voorzitterschap Stichting Peutjut-Fonds overgedragen

Tijdens een goed bezochte donateursdag op 27 oktober 2019 vond de overdracht van het voorzitterschap van onze stichting plaats. RobbertJan Nix had al enige tijd geleden aangegeven dat hij na 20 jaar graag het stokje wilde overdragen. Het bestuur heeft de secretaris Richard Rhemrev bereid gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen.

Robbert Jan verhaalde in zijn afscheidsspeech over de afgelopen jaren. Het was in eerste instantie een gespreid bedje, dacht hij, maar toen walste de Tsunami op 26 december 20114 over het gebied heen. Meer dan 200.000 doden in Banda Aceh en omgeving en ook Peutjut zwaar beschadigd. Charles Kool en Jan Warmoeskerken, toen nog als ambassade vertegenwoordigers, maakten samen met onze lokale vertegenwoordiger Pak Rusdi, een begin met de redding van Peutjut. Twee maanden daarna waren RobbertJan Nix en Richard Rhemrev in het gebied aanwezig en kon gestart worden met plannen om Peutjut weer te herstellen. Dat is gelukt, dankzij de grote inzet van lokale bedrijven, onze lokale vertegenwoordiger, maar ook dankzij de vele donateurs.

     Richard Rhemrev bedankte RobbertJan voor zijn enorme energie en motivatie om ondanks sommige tegenvallers blijvend door te gaan met het behalen van het doel, Peutjut weer op orde krijgen en, nu nog meer van belang, de contacten met lokale instanties te leggen en te onderhouden. Richard benadrukte dat RobbertJan en hij verschillen in karakter hebben maar ook heel veel delen: een mooie en straks te missen samenwerking, Gelukkig heeft RobbertJan aangegeven dat hij als adviseur – zij het op enige afstand – altijd beschikbaar is.

Richard sloot zijn dankwoord af met het aan RobbertJan overhandigen van een fles zeer goede korenwijn en een bos bloemen aan zijn echtgenote Marja, die altijd achter het werk van RobbertJan stond.

Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Richard Rhemrev, vicevoorzitter Charles Kool (die tijdelijk ook als secretaris optreedt), penningmeester Jan Warmoeskerken en Marion Rhemrev, de stille kracht in het secretariaat van de stichting. Anton Stolwijk heeft aangegeven geen gelegenheid meer te hebben om als bestuurslid op te treden, maar hij blijft gelukkig wel op afstand onze website verzorgen.

Boek over Belgische vrijwilligers in het KNIL is nu uit

Er is een interessant nieuw boek uit over de meer dan twintigduizend Belgische soldaten die tussen 1816 en 1930 in het KNIL dienden. Velen van hen belandden in Atjeh – een weinig bekend hoofdstuk uit de gescheidenis. Het boek – Voor den Oost-Indiën en Batavia getekend – het vergeten verhaal van de mennekes door Jaak Henri Poortman – is hier te bestellen.